+420 777 688 001 info@techproservis.cz

O nás

Komplexní zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, výrobních provozech a obytných domech – To a mnohem více pro Vás zajistí společnost Techproservis působící v Jablonci nad Nisou a jeho přilehlém okolí.

Techproservis, obchodním jménem Luboš Mrklas, je společnost disponující všemi potřebnými osvědčeními a bohatými zkušenostmi, která pro Vás zajišťuje ty nejkvalitnější služby v oboru požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již od roku 1992. Mimo výše uvedené činnosti, které se u nás počítají za hlavní, poskytujeme našim klientům i kompletní servis s těmito činnostmi přímo i nepřímo spojený, jako například zpracování dokumentace protipožární ochrany, zaškolení zaměstnanců Vaší společnosti v požární ochraně a bezpečnosti práce, vykonávání funkce koordinátora BOZP na všech typech staveb, tlakové zkoušky požárních vodovodů, kompletní revize hydrantů včetně veškerého příslušenství a v neposlední řadě provádíme také aplikaci protipožárních nátěrů na všechny typy stavebních konstrukcí. Mezi naší klientelu patří mimo soukromé firmy i nejrůznější státní organizace jako jsou školy či úřady. Mimoto své služby poskytujeme také vlastníkům obytných domů, přičemž výjimkou nejsou ani jednotlivé domácnosti.
Filosofie poskytování našich služeb spočívá  především na komplexitě, pohotovosti, kvalitě a rozumných cenách. Díky tomu, že nabízíme ucelený soubor služeb, nemusí naši zákazníci již vyhledávat žádnou další doplňující pomoc u obdobných poskytovatelů. V rámci pohotového přístupu se vždy snažíme o vyřešení daného problému v co možná nejkratším časovém rozpětí, přičemž je ale díky vysoké odbornosti a bohatým zkušenostem našich pracovníku vždy zachována nejvyšší možná míra kvality a preciznosti poskytovaných služeb. Cenová politika naší společnosti je pak postavena tak, aby co nejvíce vyhovovala každému jednotlivému zákazníkovi – tzn., že výsledná cena poskytovaných služeb je vždy stanovena až na základě osobní konzultace s klientem.

Jestliže Vás upoutala nabídka společnosti Techproservis, neváhejte nás kontaktovat a zajistit si tak ty nejkvalitnější služby v oblasti BOZP a PO v Jablonci nad Nisou a přilehlém okolí. Těšíme se na Vás !