+420 777 688 001 info@techproservis.cz

Další informace

Zkušenosti v oblasti poskytování BOZP a PO

Společnost Techproservis, obchodním jménem Luboš Mrklas disponuje dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v oboru poskytování služeb BOZP a PO, včetně kompletního servisu s těmito činnostmi přímo i nepřímo spojeného.

  • Jsme držitelem platných osvědčení: KOO/ROVS/01096/2009
  • Jsme oprávněni k provádění revizí hydrantů včetně tlakových zkoušek hadic
  • Oprávnění OZO v BOZP (Získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  • Oprávnění OZO v PO (Osvědčení Ministerstva vnitra ČR o odborné způsobilosti)
  • Oprávnění – Tlakové zkoušky (Oprávnění Technické inspekce České republiky k periodickým zkouškám nádob na plyny)
  • Oprávnění – Hasící přístroje

Našimi zákazníky jsou nejen firmy, ale i státní organizace jako např. školy či úřady. Své služby poskytujeme také mnoha vlastníkům obytných domů ale i jednotlivým domácnostem.

Čím se řídí naše poskytování BOZP a PO v Liberci

Společnost Techproservis je subjektem, který si za své více než dvaadvacetileté působení na trhu získal mnoho zkušeností jak na poli kvalitního poskytování služeb v oblasti BOZP a PO, tak na poli komunikace a přístupu k zákazníkům. Od těchto zkušeností se odvíjí celá naše firemní filosofie, která spočívá na čtyřech základních pilířích. Jmenovitě se jedná především o komplexitu, pohotovost, kvalitu poskytovaných služeb a udržování rozumných cen.

  • Díky tomu, že nabízíme ucelený soubor služeb, nemusí naši zákazníci již vyhledávat žádnou další doplňující pomoc u obdobných poskytovatelů.
  • V rámci pohotového přístupu se vždy snažíme o vyřešení daného problému v co možná nejkratším časovém rozpětí .
  • Díky vysoké odbornosti a bohatým zkušenostem našich pracovníku je vždy zachována nejvyšší možná míra kvality a preciznosti poskytovaných služeb.
  • Cenová politika naší společnosti je postavena tak, aby co nejvíce vyhovovala každému jednotlivému klientovi – výsledná cena poskytovaných služeb je vždy stanovena až na základě osobní konzultace se zákazníkem.

Ceník poskytování BOZP, PO a dalších služeb

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že uvedené ceny nejsou konečné. To je zapříčiněno tím, že výše cen poskytovaná naší společností se odvíjí od každého jednotlivého případu a je vždy stanovena tak, aby co nelépe odpovídala situaci každého jednotlivého klienta.
Konečná cena je tedy stanovena až po osobní konzultaci.