+420 777 688 001 info@techproservis.cz

BOZP Liberec

Techproservis Jablonec nad Nisou

Bezpečnost a ochrana zdraví

Hlavní náplní této činnosti je pojednání o tzv. managementu rizik, tzn. že v rámci této služby pro Vás vyhledáme a vyhodnotíme možná rizika vyskytující se při výkonu práce ve Vaší společnosti.

Výsledkem naší práce je poté souhrn technických a organizačních požadavků na pracovní prostředí, organizaci práce, na pracovní postupy, hygienu práce a další…

Požární ochrana

Požární ochrana vychází ze zákonných ustanovení s cílem prevence ochrany majetku a zdraví osob.

Dodržováním předpisů požární ochrany nejen předcházíte nebezpečí vzniku požáru, ale také přispíváte k případné minimalizaci škod při jeho případném vzniku. Nedodržení předpisů požární ochrany může také vést k problémům při uplatňování plnění pojistných škod.

Revize hasících přístrojů

Společnost Techproservis pro Vás zajistí jednorázové i pravidelné kontroly přenosných hasících přístrojů dle platné legislativy. Provádění kontrol a periodických zkoušek hasicích přístrojů je stanoveno vyhláškou č. 246/2001 Sb., (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů.

Mimo to jsme kdykoli připraveni zajistit provedení tlakových…

Poskytování BOZP a PO

Společnost Techproservis je subjektem, který si za své více než dvaadvacetileté působení na trhu získal mnoho zkušeností jak na poli kvalitního poskytování služeb v oblasti BOZP a PO, tak na poli komunikace a přístupu k zákazníkům. Od těchto zkušeností se odvíjí celá naše…

Zkušenosti v oblasti poskytování BOZP a PO

Společnost Techproservis, obchodním jménem Luboš Mrklas disponuje dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v oboru poskytování služeb BOZP a PO, včetně kompletního servisu s těmito činnostmi přímo i nepřímo spojeného.

Jak probíhá spolupráce

Ihned po navázání obchodního kontaktu se společností Techproservis se budete moci na vlastní kůži přesvědčit o komplexitě naší činnosti – Služby v oblasti problematiky BOZP a PO vykonáváme takovým způsobem, aby jste se Vy mohli dále pohodlně věnovat své hlavní činnosti…

V případě, že hledáte odborného partnera pro vykonávání činnosti BOZP a PO včetně veškeré agendy s tímto spojené, neváhejte kontaktovat společnost Techproservis se sídlem v Jablonci nad Nisou.

Techproservis Jablonec nad Nisou

Bc. Luboš Mrklas
IČO: 401 84 919
Lovecká 34
46601 Jablonec nad Nisou

Tel.: 777 688 001, 777 688 012

E-mail: info@techproservis.cz

Oficiální webové stránky

www.bozp-liberec.cz

Naše telefonní linka je pro Vás připravena i v případě jakýchkoli dotazů či připomínek. Pro objednání našich služeb nezapomeňte využít poptávkový formulář, který je umístěn na našem webu, děkujeme.

Kontaktní formulář

10 + 2 =

O naší společnosti

Komplexní zabezpečení požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, výrobních provozech a obytných domech – To a mnohem více pro Vás zajistí společnost Techproservis působící v Jablonci nad Nisou a jeho přilehlém okolí.

Techproservis, obchodním jménem Luboš Mrklas, je společnost disponující všemi potřebnými osvědčeními a bohatými zkušenostmi, která pro Vás zajišťuje ty nejkvalitnější služby v oboru požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci již od roku 1992. Mimo výše uvedené činnosti, které se u nás počítají za hlavní, poskytujeme našim klientům i kompletní servis s těmito činnostmi přímo i nepřímo spojený, jako například zpracování dokumentace protipožární ochrany, zaškolení zaměstnanců Vaší společnosti v požární ochraně a bezpečnosti práce, vykonávání funkce koordinátora BOZP na všech typech staveb, tlakové zkoušky požárních vodovodů, kompletní revize hydrantů včetně veškerého příslušenství a v neposlední řadě provádíme také aplikaci protipožárních nátěrů na všechny typy stavebních konstrukcí. Mezi naší klientelu patří mimo soukromé firmy i nejrůznější státní organizace jako jsou školy či úřady. Mimoto své služby poskytujeme také vlastníkům obytných domů, přičemž výjimkou nejsou ani jednotlivé domácnosti.
Filosofie poskytování našich služeb spočívá  především na komplexitě, pohotovosti, kvalitě a rozumných cenách. Díky tomu, že nabízíme ucelený soubor služeb, nemusí naši zákazníci již vyhledávat žádnou další doplňující pomoc u obdobných poskytovatelů. V rámci pohotového přístupu se vždy snažíme o vyřešení daného problému v co možná nejkratším časovém rozpětí, přičemž je ale díky vysoké odbornosti a bohatým zkušenostem našich pracovníku vždy zachována nejvyšší možná míra kvality a preciznosti poskytovaných služeb. Cenová politika naší společnosti je pak postavena tak, aby co nejvíce vyhovovala každému jednotlivému zákazníkovi – tzn., že výsledná cena poskytovaných služeb je vždy stanovena až na základě osobní konzultace s klientem.

Jestliže Vás upoutala nabídka společnosti Techproservis, neváhejte nás kontaktovat a zajistit si tak ty nejkvalitnější služby v oblasti BOZP a PO v Jablonci nad Nisou a přilehlém okolí. Těšíme se na Vás !

BOZP Liberec - TECHPROSERVIS

Komplexní zabezpečování požární ochrany a bezpečnosti práce

ve firmách, organizacích, výrobních provozech a obytných domech

Požární ochrana

komplexní preventivní prohlídky PO

školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO

odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a odborné přípravy preventistů PO

evidence a hlídání termínů opakujících se školení PO

kompletní zajištění tiskopisů

dodání přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, včetně jejich dílů a příslušenství

zastoupení Vaší firmy při jednání se státním požárním dozorem